Neurorozwojowa diagnostyka dzieci i postępowanie fizjoterapeutyczne

Program

1.Rozwój prenatalny i postnatalny układu nerwowo- mięśniowego.

2.Diagnostyka w oparciu o prawidłową ontogenezę w wieku niemowlęcym i w 1 roku życia.

3.Ocena, zapoznanie uczestników z technikami pielęgnacyjnymi stosowanymi w pracy z niemowlęciem.

4.Nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka w 1 roku życia.

5.Neurofizjologiczne podstawy usprawniania dzieci w oparciu o specjalistyczne metody

6.Praca najczęściej stosowanymi metodami terapii niemowląt i dzieci starszych:

  • NDT- Bobath

  • Vojta

  • PNF

 

Instruktor:

Małgorzata Fuchs- doktor nauk o kulturze fizycznej, Specjalista Fizjoterapii,
Instruktor Terapeutycznych Kursów Vojty

Informujemy, iż Medical Moment posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00045/2016. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!
x

Odwiedź nas