Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

GTS (Globalna terapia stopy)

25-27.10.2019 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola