Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu:

GTS (Globalna terapia stopy)

II połowa 2020 - Łódź

* Wypełnij obowiązkowe pola